BOUWTHERMOGRAFIE

Bouwthermografie

Thermografie is een non-destructieve contactloze meetmethode waarbij met behulp van een thermografische infrarood camera, temperatuurverschillen in kaart worden gebracht. Aan de hand van een analyse van deze temperatuurverschillen kan men bijvoorbeeld constrateren of een constructie wel of niet goed geisoleerd is en of er sprake is van warmtelekken en/of koudebruggen.

Thermografie wordt veelvuldig toegepast bij het inspecteren van gevels en daken. Inspectie vindt plaats met als doel om te controle uit te oefenen op de thermische kwaliteit van de buitenschil van een gebouw. Hierbij is het tevens mogelijk om vochtlekkage of inwendige condensatie te constateren. Beschadigde of ontbrekende isolatiedelen veroorzaken warmtelekken in constructies hetgeen tot een onnodige schade en/of kosten kan leiden. Maar belangrijk is te weten welke bouwkundige ingrepen daarbij het meest effectief zijn. Dit om onnodige en veelal kostbare aanpassingen te voorkomen. 

Goede isolatie levert bij een correcte bouwwijze een gunstiger energiegebruik op en betreft een investering die uit technisch, financieel en milieutechnisch oogpunt gunstig zal zijn.