BOUWMANAGEMENT

Bouwmanagement

Heeft u bouwplannen, bijvoorbeeld het uitbreiden, verbouwen of nieuwbouw van een bedrijfspand? Veel kennis van uw eigen vakgebied, maar minder vertrouwd met de bouwwereld en daarom behoefte aan ondersteuning. Ondersteuning om al uw tijd en energie te kunnen blijven richten op dat gebied waar uw kwaliteiten en expertise liggen.

Bouwen in het algemeen is voor de meeste opdrachtgevers een hele onderneming, en een grote investering. Bovendien mogen resultaat en planning niet in het gedrang komen en het budget dient strikt bewaakt te worden. Vertrouw daarom de coördinatie van uw project toe aan WKBA. Met onze ervaring en expertise helpen we uw project te realiseren en ontlasten we u door alle tijdrovende beslommeringen die met een bouwproject gepaard gaan uit handen te nemen.

WKBA leidt alle werkzaamheden in goede banen, voorziet problemen en treedt pro-actief op. Doen er zich toch onverhoopt problemen voor? Dan lossen we ze snel en efficiënt op. Bovendien houden we uw belangen voor ogen in elke fase van uw project en waken als projectmanager over kwaliteit, planning en budget.

Kerntaken WKBA:

  • Adviseren opdrachtgever

  • Ontlasten opdrachtgever 

  • Financiële bewaking project

  • Uitbesteden diensten

  • Contractmanagement

  • Subsidieaanvragen

  • Projectbegeleiding gedurende ontwerp- en uitvoeringsfase

  • Bewaking kwaliteit